Kỳ thi năng lực tiếng nhật nat-test

Giới thiệu về kỳ thi tiếng nhật Nat-test

Giới thiệu về kỳ thi tiếng nhật Nat-test

Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST là kỳ thi để kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho những người học tiếng Nhật mà không phải là tiếng mẹ đẻ. Kỳ thi dựa vào mức độ khó để chia thành 5 cấp độ. 

Xem thêm

Copyright 2014 by : Trung tâm Giáo dục Hoa Anh Đào