Kỳ thi năng lực tiếng nhật nat-test

JLPT là gì?

JLPT là gì?

Kỳ thi tiếng Nhật JLPT được lấy tên từ các chữ cái đầu tiên của cụm từ Japanese-Language Proficiency Test, có thể hiểu là kỳ thi thử trình độ ngôn ngữ tiếng Nhật.

Xem thêm

Copyright 2014 by : Trung tâm Giáo dục Hoa Anh Đào