Kỳ thi năng lực tiếng nhật nat-test

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1)

Tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1), giáo trình giao tiếp tiếng nhật trình độ trung cấp đến cao cấp, là quyển thứ 2 trong bộ giáo trình giao tiếp tiếng nhật như người bản xứ, giáo trình thông dụng và phổ biến nhất hiện nay.



Copyright 2014 by : Trung tâm Giáo dục Hoa Anh Đào