Kỳ thi năng lực tiếng nhật nat-test

Thông báo

Tin tức

Du học nhật bản

Các khóa học

Phương pháp học tập

Video học tiếng nhật

Tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1), giáo trình giao tiếp tiếng nhật trình độ trung cấp đến cao cấp, là quyển thứ 2 trong bộ giáo trình giao tiếp tiếng nhật như người bản xứ, giáo trình thông dụng và phổ biến nhất hiện nay.

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1)

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1)

2019-08-13 21:01:52

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (trung cao cấp N3 N2 N1)

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (sơ trung cấp) Phần 2

2019-08-13 20:59:56

Luyện nghe tiếng Nhật giao tiếp như người bản xứ (sơ trung cấp) Phần 2

luyện phản xạ nghe nói tiếng Nhật giáo trình SHADOWING trung cao cấp N3 N2 N1

2019-08-13 09:38:47

luyện phản xạ nghe nói tiếng Nhật giáo trình SHADOWING trung cao cấp N3 N2 N1

Luyện nghe tiếng nhật giao tiếp như người bản xứ (sơ trung cấp) - Phần 1

2019-08-13 09:32:04

Luyện nghe tiếng nhật giao tiếp như người bản xứ (sơ trung cấp) - Phần 1

Nước(Country)

Địa điểm thi(Test location)

Website

Copyright 2014 by : Trung tâm Giáo dục Hoa Anh Đào